Podsumowanie statystyk przewozowych w 2018 roku.

 

Udział przewoźników wg masy towarów udział (>0,5%)

Udział przewoźników wg masy towarów (skrócony)

Udział przewoźników wg masy towarów styczeń – luty 2019 roku (udział>0,5%)

 

Udział przewoźników wg pracy przewozowej (udział>0,5%)

Udział przewoźników wg pracy przewozowej (skrócony)

Udział przewoźników wg pracy przewozowej styczeń – luty 2019 roku (udział>0,5%)

Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]

Średnia odległość przewozu 1 tony [km]